Nymfy

26. srpna 2007 v 10:45 | For You. Deňa |  Polobohové a bohové
Nymfy (Nymphs)
Nymfy jsou vodní, lesní a horské bohyně či polobohyně. Jsou to bytosti podobné našim pohádkovým vílám nebo rusalkám. Charakteristické jsou svou světlou až namodralou pokožkou a tmavýma očima. Jejich vlasy mohou být modrozelené, ale i blond až rezavé. Není známo, že by jakkoliv škodily.Všechny oplývají neskonalou krásné, jejich posláním je zpěv, tanec a zábava.
Nymfy se vyskytovaly obvykle ve společnosti jiných přírodních tvorů, jako jsou Satyrové nebo i ve společnosti bohů, jako Apollón, Dionýsos či Artemis. Byly obvykle panny, mnohé však měly potomky s bohy nebo lidmi. Dokonce nebyly všechny nesmrtelné. Byly přívětivé k lidem, jenom pohlední mladí muži mohli přijít k nehodě nebo dokonce k záhubě. Nymfy jsou nejpočetnější skupina polobohyň nebo nižších bohyň přírodních. Dělí se do skupin podle toho, kde žijí na najády, dryády a oready. Existovaly také mořské nymfy Ókeanovny a Néreovny.
Řekové i Římané přinášeli nymfám oběti, budovali jim oltáře i svatyně, a to v přírodě i ve městech. Někdy jim byly zasvěcovány také jeskyně. Prokazovali jim tím úctu.

Najády jsou nymfy jezerní, říční, potoční, v horských bystřinách, pramenech a zřídlech; dávaly polím vláhu, zabezpečovaly úrodnost půdy. Najády minerálních pramenů měly léčebnou i věšteckou moc. Všechny byly krásné, jejich posláním byl zpěv, tanec, zábava. Jejich osudy byly ale i přes to velice rozmanité, některé žily mezi bohy na Olympu, jiné na zemi se smrtelnými manžely, s nimiž musely snášet radosti i strasti pozemského života. Byly věčně mladé a krásné, avšak nebyly nesmrtelné. Když vyschlo jejích zřídlo nebo pramen, umíraly s ním.
Dryády jsou neuvěřitelně krásné obyvatelky stromů hluboko v lesích. Váže se na ně i jejich osud a dokonce život; když zahyne strom stářím, bleskem nebo zásahem člověka, zahyne i jeho dryáda.Tyto bytosti jsou částečným tajemství dokonce i pro některé jiné lesní bytosti. Dryády jsou podobné elfím dívkám. Jejich vzhled se ale v průběhu roku mění, jak se mění roční období a příroda s nimi.
Oready jsou nymfy horských údolí i horských velikánů. Patří mezi nejstarší božstva, zrodila je matka země Gaia zároveň s horami. Počet je neznámý, pojmenovány byly zpravidla podle hor, na jejichž stráních žily.
Ókeanovny nebo Ókeanidy, bohyně vnějšího moře. Bylo jich asi tři tisíce, jménem se jich uvádí asi padesát.Všechny jsou zobrazovány jako krásné veselé dívky, až na Styx, která bývala vždy zasmušilá.
Néreovny nebo Néreidky, mořské nymfy. Sídlily v paláci na dně Egejského moře, bylo jich padesát nebo sto, jménem je jich zhruba uvedeno třicetčtyři.Žily ve stříbrných jeskyních na dně moře, provozovaly hudbu a tanec. Byly přívětivé, líbezné a ochraňovaly plavce. Spolu s dlefíny tvořily družinu vládce moře Poseidóna.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.