Víly

26. srpna 2007 v 10:24 | For You. Deňa |  Nadpřirozené bytosti
Víly (Pixie, Fairy)
Víla nebo divoženka je nadpřirozená bytost pocházející ze slovanské mytologie. Víly bývají často spjaty s vodním živlem, ale vyskytují se i v jiném prostředí. Podobné bytosti jsou známé i v mytologiích řady jiných národů.
Obvykle jsou popisovány jako pohledné dívky s průsvitným tělem, oblečené v bílém šatě. Mívají dlouhé zlaté nebo rusé vlasy, ve kterých je soustředěna jejich moc, a pokud o ně přijdou, zahynou. V případě rusalek platí, že vlasy musí být vždy mokré, jinak rusalka zemře. Tato víla může rozčesáváním svých vlasů způsobit i povodeň. Víly mívají také nádherný hlas, kterým si prozpěvují při svých tancích a lákají k sobě neopatrné muže.
Lidský vzhled víl byl často vysvětlován tvrzením, že vznikly z duší nešťastných lidí, např. rusalky měly vznikat z utopených dívek, slovenské víly byly pokládány za duše zemřelých neprovdaných dívek a nevěst. Podobně je tomu u bludiček, které měly být zase dušemi nepokřtěných dětí (spíše než jako duchové dětí se ale projevovaly jako mihotavá světýlka).
Některé víly měly být také schopné vzít na sebe podobu zvířete, např. labutě, koně, sokola nebo vlka.

Jako víly jsou do české literatury také překládány bytosti, které se slovanskými vílami souvisí jen volně. Z angličtiny třeba pixie (ovšem i v angličtině se pixie a fairy často pletou) nebo některé druhy elfů.
Pixie jsou malé (menší než 30cm) a létají. Často mají motýlí nebo blanitá křídla. Rádi lidem provádí různé šprýmy, například jim kradou věci nebo je nechávají bloudit. Kontakt se železem je zraňuje, proto se před nimi jde železem bránit.
Tyto víly jste mohli vidět ve filmu Petr Pan jako víly kmotřičky. A já si myslím, že tato podoba je ta jejich "skutečná". V knihách se moc neobjevují.
Vztah víl k lidem:
1)Negativní
Vodní víly prý rády topí lidi a žárlivě před nimi střeží své studánky. Rusalky jsou nebezpečné zejména o letnicích, kdy nejen že topí a ulechtávají poutníky, kteří neuhodnou jejich hádanky, ale také převrhují lodě a ničí mosty, hráze a rybářské sítě. Lesní víly zase v noci lákají kolemjdoucí muže do svého kola, aby je mohly utancovat k smrti.
Vílám je také připisováno, že kradou lidem malé děti z kolébek a podvrhují místo nich své vlastní děti, které jsou znetvořené a zakrslé jak fyzicky, tak i duševně. Největší nebezpečí podvržení dítěte je v první dny po porodu. V tu dobu se matka od dítěte nesměla hnout. V případě, že už dítě bylo podvrženo, existovaly různé pověrečné rady, jak se ho zbavit (např. často ho bít, aby ho víle bylo líto, pro dítě si přišla a ukradené vrátila).
Za výše popsanými vílími skutky nemusí stát jen zlé úmysly. Někdy jsou sice víly popisovány jako záludné a mstivé, jindy ale bývá zdůrazněna jejich bezstarostnost a lehkomyslnost. Z tohoto pohledu lze říct, že když víla utancuje mladého muže k smrti, nedělá to nutně ze zlého úmyslu - prostě neví o tom, že mladík celonoční tanec fyzicky nevydrží …
2) Pozitivní
Vztah víl k lidem je ale často líčen také jako velmi kladný. Někde víly mladým mužům neubližují, ale naopak jim pomáhají, drží nad nimi ochranou ruku a obdarovávají je. Dokonce se za ně mohou i provdat, ale takový sňatek obvykle mívá nějakou podmínku, která nesmí být porušena, jinak víla svého muže opustí a už se k němu nikdy nevrátí. Takovou podmínkou je třeba to, že muž nesmí víle nikdy vyčíst její vílí původ, ustříhnout jí vlasy nebo se snažit zjistit, co dělá v noci v zamčeném pokoji. V pověstech manžel tuto podmínku obvykle nedodrží a víla od něj i jejich dětí navždy odejde. Dokud je ale víla s ním, pomáhá mu svými znalostmi či kouzly a manželům se velmi daří. Děti, které spolu muži a víly mají, bývají neobyčejně moudré a mají výbornou paměť.
Víly podle pověstí mohou pomáhat i dívkám a přátelit se s nimi.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.